Kontakt

 

Urząd Miejski w Czersku

Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27

89-650 Czersk.

NIP: 555 19 08 979

E-mail: urzad_miejski@czersk.pl
Strona www: www.czersk.pl

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:

poniedziałek: 7.00-15.00 (kasa do godz.14.00)

wtorek: 7.00 – 16.00 (kasa do godz.14.30)
środa: 7.00 – 15.00  (kasa do godz.14.00)
czwartek: 7.00 – 15.00  (kasa do godz.14.00)
piątek: 7.00 – 14.00 (kasa do godz.13.00)

Przyjmowanie Interesantów:

Burmistrz, zastępcy burmistrza, sekretarz i skarbnik przyjmują interesantów w godzinach we wtorki w godzinach 8:00 - 12:00 oraz w inne dni tygodnia – po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem.

Numery telefonów i adresy e-mail pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku:

Centrala                                      52 395 48 10                         

FAX                                               52 395 48 11                         

Burmistrz Czerska

Daniel Szpręga     52  39548 30, e-mail: burmistrz@czersk.pl

Zastępca Burmistrza Czerska

Małgorzata Wojciechowska                 52  395 48 40, e-mail: wiceburmistrz@czersk.pl

Sekretarz Gminy Czersk

Tomasz Nadolny                        52 395 48 50, e-mail: sekretarz@czersk.pl

Skarbnik Gminy Czersk

Wiesława Modrzejewska     52 395 48 20, e-mail: wieslawa.modrzejewska@czersk.pl 

Wydział Organizacyjno-Prawny

Joanna Blumowska-Hatta       52 395 48 59, e-mail: joanna.blumowska-hatta@czersk.pl

Anna Goździowska                  52 395 48 42, e-mail: anna.gozdziowska@czersk.pl

Wioletta Kriezel                         52 395 48 63, e-mail: wioletta.kriezel@czersk.pl

Honorata Pokrzywińska           52 395 48 65, e-mail: honorata.pokrzywinska@czersk.pl

Władysław Rzepczyński           52 395 48 70, e-mail: wladyslaw.rzepczynski@gmail.com

Monika Brzezinska                   52 395 48 10, e-mail: monika.brzezinska@czersk.pl

Bogdan Danecki                       52 395 48 10, e-mail: bogdan.danecki@czersk.pl

Anna Śledź                               52 395 48 62, e-mail: anna.sledz@czersk.pl  

Wydział Planowania i Gospodarki

Naczelnik

Małgorzata Janikowska          52 395 48 44, e-mail: nwr@czersk.pl

- użytkowanie wieczyste, dzierżawy, użyczenie, użytkowanie, najem.

Monika Błocińska                    52 395 48 46, e-mail: decyzjesrodowiskowe@czersk.pl

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, postepowania w zakresie geodezji, rozgraniczenia, podziały nieruchomości, nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy (np. wykupy, odszkodowania, zasiedzenie, wywłaszczenie), zamiana gruntów, sprzedaż gruntów, budynków i mieszkań komunalnych, ewidencja gruntów miasta i gminy, oświadczenia dotyczące prawa pierwokupu.

Michalina Gierszewska           52 395 48 35, e-mail: planowanie@czersk.pl

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalanie / zmiana nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych, numeracja nieruchomości, ochrona zabytków.

Anna Fierek-Witkowska          52 395 48 45, e-mail: anna.fierek-witkowska@czersk.pl

- ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydawanie koncesji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, współpraca z przedsiębiorcami, obsługa działalności Rady Gospodarczej przy Burmistrzu, zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w planach zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opłata planistyczna i opłata adiacencka, geologia.

Wydział Bezpieczeństwa i Środowiska

Naczelnik

Wojciech Laska                               52 395 48 32, e-mail: wojciech.laska@czersk.pl

Izabela Knapik                                 52 395 48 61, e-mail: izabela.knapik@czersk.pl

Marta Janiszewska                         52 395 48 14, e-mail: marta.janiszewska@czersk.pl

Izabela Rędzińska                           52 395 48 49, e-mail: izabela.redzinska@czersk.pl

Monika Kuchenbecker                   52 395 48 48, e-mail: monika.kuchenbecker@czersk.pl

Wydział Spraw Społecznych

Barbara Papierowska                     52 395 48 41, e-mail: barbara.papierowska@czersk.pl

- polityka senioralna, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opieka nad dziećmi do lat 3, profilaktyka uzależnień, ochrona zdrowia, baza noclegowo-turystyczna.

Joanna Pliszka                                   52 395 48 69, e-mail: joanna. pliszka@czersk.pl
- gospodarka mieszkaniowa, upowszechnianie sportu, stypendia i dotacje sportowe.

Brajan Kobus                                      52 395 48 68, e-mail: brajan.kobus@czersk.pl

- działalność instytucji kultury, promocja gminy, prowadzenie serwisu informacyjnego, kontakty z mediami, organizacja i współorganizacja obchodów i imprez, media społecznościowe, kontakty miast partnerskich.

 Wydział Finansowy

Magdalena Tyburska            52 395 48 22, e-mail: magdalena.tyburska@czersk.pl

Magdalena Chmielewska      52 395 48 26, e-mail: magdalena.chmielewska@czersk.pl

Ewa Kitowska                           52 395 48 25, e-mail: ewa.kitowska@czersk.pl

Agnieszka Golonek                   52 395 48 28, e-mail: agnieszka.golonek@czersk.pl

Lucyna Klamann                       52 395 48 29, e-mail: lucyna.klamann@czersk.pl

Monika Kukowska                     52 395 48 17, e-mail: monika.kukowska@czersk.pl

Iwona Miliwek                           52 395 48 18, e-mail: iwona.miliwek@czersk.pl

Justyna Kononowicz                52 395 48 24, e-mail: justyna.kononowicz@czersk.pl

Angelika Muszyńska                52 395 48 15, e-mail: angelika.muszynska@czersk.pl

 Wydział Funduszy Zewnętrznych

Karolina Lamczyk                 52 395 48 56, e-mail: karolina.lamczyk@czersk.pl

Wojciech Witkowski                       52 395 48 56, e-mail: wojciech.witkowski@czersk.pl

Weronika Czarnowska                    52 395 48 53, e-mail: weronika.czarnowska@czersk.pl

Wioletta Glaner                   52 395 48 57, e-mail: zamowieniapubliczne@czersk.pl

Anna Czarnecka                    52 395 48 39, e-mail: anna.czarnecka@czersk.pl

 Wydział Inwestycji i Infrastruktury

Naczelnik

Przemysław Bloch                        52 395 48 33, e-mail: przemyslaw.bloch@czersk.pl

Maciej Ringwelski                          52 395 48 38, e-mail: maciej.ringwelski@czersk.pl

Justyna Łońska                              52 395 48 38, e-mail: justyna.lonska@czersk.pl

Marek Szyca                                    52 395 48 34, e-mail: marek.szyca@czersk.pl

Kamil Galikowski                            52 395 48 62, e-mail: kamil.galikowski@czersk.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Małgorzata Damrat                  52 395 48 66, e-mail: malgorzata.damrat@czersk.pl

Inspektor Ochrony Danych

Krzysztof Górski                            52 395 48 54, e-mail: krzysztof.gorski@czersk.pl

- monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich oraz polityk Administratora Danych Osobowych, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych. 

Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

Zbigniew Czechowski                 52 395 48 58, e-mail: zbigniew.czechowski@czersk.pl

 

 

Strony w dziale: